Transmurale Zorgbrug

Welkom

Welkom bij de module ‘Transmurale Zorgbrug’. Leuk dat je deze module gaat volgen. De Transmurale Zorgbrug is een begeleidingstraject waarin kwetsbare ouderen begeleiding krijgen als ze uit het ziekenhuis worden ontslagen. In deze module leer je hoe de Transmurale Zorgbrug in elkaar zit, wat je op welk moment moet regelen, wie je op welk moment inschakelt en hoe je rapporteert.Deze Free Learning sluit aan bij de Infographic van Beter Oud: Stap voor stap op weg naar goede transmurale zorg voor kwetsbare ouderen (Beter Oud, januari 2016).

Vertrekpunt

Het vertrekpunt voor deze module is het moment dat de wijkverpleegkundige wordt uitgenodigd door het ziekenhuis. Op dat moment is al vastgesteld dat de acuut opgenomen oudere kwetsbaar is. We richten ons in deze e-learning op een situatie waarin de oudere nog geen thuiszorg ontvangt en dus nog niet een bekende is van de wijkverpleegkundige.

Voorkennis

Je hebt geen voorkennis nodig. Ervaring of affiniteit met de zorg voor kwetsbare ouderen of ouderen met een kwetsbare thuissituatie maken deze Free Learning wel zinvoller. Je hoeft van tevoren niets te bestuderen, je kunt nu direct beginnen. Mensen leren namelijk het beste en het snelste als ze eerst zelf moeten nadenken. En dat gaat het beste als je vragen moet beantwoorden. Uiteraard krijg je bij elke vraag, of je ´m nu goed of fout hebt beantwoord, feedback zodat je ook daar weer van leert.

Meer weten?

Op de website www.beteroud.nl vind je meer informatie over de onderwerpen de instrumenten uit deze module. Daar vind je ook een overzicht van zorgorganisaties die werken met de Transmurale Zorgbrug.

Certificaat

Deze Free Learning lijkt misschien op een toets. Ook omdat je aan het eind een certificaat kunt printen als je voldoende vragen goed hebt beantwoord. Jouw score is echter door niemand te zien en je kunt deze Free Learning net zo lang herhalen tot je alles goed hebt. Want uiteindelijk gaat het er om dat jij er wat van leert.

Duur

Je bent ongeveer 30 minuten bezig om de module te doorlopen.

Doelgroep

Deze module is voor iedereen die kwetsbare ouderen begeleidt bij ontslag uit het ziekenhuis.

Accreditatie

Deze Free Learning module is geaccrediteerd door V&VN.

Module starten

Je kunt deze module doen op de computer, tablet of smartphone. Veel leerplezier!


Start