Urineweginfecties

Welkom bij de Free Learning module ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’. Je gaat leren wat je kunt doen als een cliënt klachten heeft die passen bij een urineweginfectie. Je leert ook welke klachten níet bij een urineweginfectie passen. En wat je voor cliënten met deze klachten kunt doen. Als je meer weet over urineweginfecties kun je beter inschatten wat het beste is voor je cliënt. En ook kun je het onnodig gebruik van antibiotica verminderen.

Voorkennis

De module sluit aan bij de Verenso richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ (2018). Maar je hoeft van tevoren niets te bestuderen. Je kunt nu direct beginnen. Mensen leren namelijk het beste en het snelste als ze eerst zelf nadenken. En dat gaat het beste als je vragen beantwoordt. Uiteraard krijg je bij elke vraag feedback. Of je de vraag nu goed of fout beantwoordt. Daar leer je van.

Arts?

In deze module hebben we het vaak over ‘de arts’. Maar dat kan ook de verpleegkundig specialist, of de physician assistent zijn.

Certificaat

Je krijgt een certificaat als je 80% van de vragen goed beantwoordt. Deze Free Learning lijkt daarom misschien op een toets. Jouw score is echter door niemand te zien. Je kan deze Free Learning net zo lang herhalen tot je alles goed hebt. Want het gaat erom dat jij er wat van leert.

Duur

Je bent ongeveer 30 minuten bezig om de module te doorlopen. Zonder voorkennis kan het zijn dat je het niet in één keer haalt. Dat is geen probleem. Je kunt de module gewoon nog een keer volgen.

Doelgroep

Deze Free Learning module is bedoeld voor zorgverleners die werken met kwetsbare ouderen.

Accreditatie

Voor deze module kun je 1 V&VN accreditatiepunt halen (4 euro administratiekosten), het certificaat is altijd gratis.

Start